Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Tlačové správy a stanoviská


11.10.2022

Zamestnávatelia vyzývajú vládu prijať opatrenia k riešeniu energetickej krízy do konca októbra

Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) vyzývajú vládnych predstaviteľov, aby pri rokovaniach v Bruseli o európskych riešeniach problému s vysokými cenami energií využili všetky dostupné možnosti. Ak sa však nepodarí nájsť spoločné riešenie, ktoré reálne pomôže slovenských podnikom, je nevyhnutné urýchlene prijať opatrenia na domácej úrovni. V opačnom prípade dôjde k nezvratným hospodárskym škodám, existenčným problémom v podnikoch a nárastu nezamestnanosti. » viac ...

11.2.2021

Zamestnávatelia požadujú, aby boli znížené sankčné úroky z omeškania platieb sociálnych a zdravotných odvodov.

Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) už v máji tohto roka požadovali, aby štát zásadne znížil neopodstatnene vysoké sankčné úrokové sadzby, ktoré sú uplatňované pri omeškaní platieb sociálnych a zdravotných odvodov. Napriek opakovaným požiadavkám zamestnávateľov tejto téme vláda doteraz nevenovala pozornosť a problém neriešila. » viac ...

13.8.2020

Zamestnávatelia navrhujú, aby vláda zrušila koncesionárske poplatky

Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu navrhujú, aby štát v tomto náročnom a neistom období hospodárskej krízy zrušil koncesionárske poplatky, ktoré musia platiť všetci občania a zamestnávatelia s aspoň troma zamestnancami aj v prípade, že služby poskytované RTVS vôbec nevyužívajú. » viac ...

7.5.2020

Zamestnávatelia nie sú spokojní s odkladom platenia odvodov a požadujú, aby boli podniky postihnuté krízou od platenia odvodov úplne oslobodené

Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) považujú prijatie zákona, ktorý umožňuje SZŠO a zamestnávateľom iba odložiť platenie odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne za absolútne nedostatočné a nič neriešiace opatrenie. Ide len o odsunutie problému o niekoľko mesiacov. » viac ...

19.10.2018

Vyhlásenie zamestnávateľov k návrhu na zavedenie rekreačných poukážok

(Bratislava, 18.10.2018) Zamestnávatelia združení vo vyššie uvedených zamestnávateľských organizáciách a obchodných komorách požadujú vypustiť z novely zákona o podpore cestovného ruchu povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevok na rekreáciu a ponechať ho na dobrovoľnej báze. Zamestnávatelia zároveň vyzývajú politické strany, aby upustili od zneužívania pracovnej či sociálnej legislatívy na politické ciele. Nesystémové návrhy dlhodobo znižujú konkurencieschopnosť slovenských podnikov a nepredvídateľnosť legislatívy v podnikateľskom prostredí zásadne znižuje atraktívnosť Slovenska pre investorov, čo môže mať už v krátkej budúcnosti významný negatívny vplyv na jeho hospodársky rast a budúcu prosperitu jeho občanov. » viac ...

2.10.2012

Čierny piatok pre slovenské podnikateľské prostredie

ASEP hodnotí piatkové rozhodnutie vlády, ktorým sa ruší rovná daň za jedno z najhorších opatrení, ktoré významne zhorší podnikateľské prostredie na Slovensku, zníži investičnú atraktivitu Slovenska pre zahraničných investorov a prispeje k stagnácii slovenskej ekonomiky a zvýšeniu nezamestnanosti. » viac ...

20.7.2012

Vláda zmenami v Zákonníku práce hazarduje s nezamestnanosťou na Slovensku

Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ďalej len ASEP) žiada pozastaviť prípravu novelizácie Zákonníka práce a pokladá za potrebné najprv odborne vyhodnotiť vplyv súčasne platného Zákonníka práce na zamestnanosť a konkurencieschopnosť Slovenska. ASEP konštatuje, že so súčasným znením Zákonníka práce nie je v praxi žiadna negatívna skúsenosť a preto nie sú objektívne dôvody ho zásadne meniť. Skôr naopak, investormi, ktorí pripravujú na Slovensku nové investície spojené s tvorbou veľkého počtu pracovných miest je súčasné znenie Zákonníka práce hodnotené vysoko pozitívne. » viac ...

17.1.2012

List politickým stranám k téme zefektívnenia vzdelávacieho systému

List Asociácie strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, Združenia podnikateľov Slovenska, zástupcov zamestnávateľov, základných, stredných a vysokých škôl, odborných organizácií a študentov spolu s hlavnými tézami a princípmi riešení, ktoré majú viesť k zefektívneniu vzdelávacieho systému na Slovensku a k zlepšeniu uplatniteľnosti absolventov na trhu práce bol zaslaný všetkým významným politickým stranám a hnutiam na Slovensku. » viac ...

3.10.2011

ASEP odmieta podpisovať vyššie kolektívne zmluvy

Dňa 29. septembra 2011 sa v Bratislave konal workshop na tému "Podnikové vyjednávanie a vzťahy so zástupcami zamestnancov" organizovaný Asociáciou strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) a Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (ZRRLZ) » viac ...