Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Zamestnávatelia vyzývajú prezidentku, aby nepodpísala zákon, ktorým boli verejné financie zneužité na predvolebnú kampaň

Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) so znepokojením sledujú, akým hrubým spôsobom sú zneužívané verejné financie v čase predvolebnej kampane.

V Národnej rade bola dňa 25.2.2020 schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorou boli zavedené trináste dôchodky. Výdavky na ich vyplácanie majú v tomto roku dosiahnuť 589 miliónov eur. Zmeny s obrovským negatívnym dopadom na štátny rozpočet boli prijaté päť dní pred voľbami, bez akejkoľvek verejnej diskusie, štandardného medzirezortného pripomienkového konania, či prerokovania v tripartite. Tento postup je v zjavnom rozpore s princípmi transparentného a predvídateľného legislatívneho procesu, zároveň do budúcna vytvára nebezpečný precedens, keď vláda môže svojím konaním v priebehu jedného týždňa pred voľbami úplne rozvrátiť verejné financie.

V tomto roku Vláda SR prijala veľké množstvo nekoncepčných a nesystémových opatrení, negatívne deformujúcich trh práce a zhoršujúcich podnikateľské prostredie. Zamestnávatelia pritom upozorňovali na skutočnosť, že v čase hroziacej hospodárskej krízy je ich prijímanie vysoko nezodpovedné. Medzi takéto opatrenia možno zaradiť zvyšovanie príplatkov a príspevkov k mzde, rekreačné poukážky alebo nepredvídateľné každoročné zvyšovanie minimálnej mzdy bez adekvátnej diskusie so zamestnávateľmi. Vládu SR upozorňovali na veľký rozsah možných negatívnych dopadov na vývoj hospodárstva, štátny rozpočet, sociálnu oblasť a zamestnanosť na Slovensku.

Nepremyslené zvyšovanie dôchodkov, ale aj ďalšie zamýšľané opatrenia, ako zmeny týkajúce sa prídavkov na deti a diaľničných známok, majú potenciál v prípade vypuknutia hospodárskej krízy rozvrátiť verejné financie a  prispieť k zhoršeniu situácie. Nová vláda, ktorá vzíde z volieb, tak bude mať výrazne zúžený manévrovací priestor prijímať opatrenia na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy.

„Správny hospodár by sa mal aj v dobrých časoch správať zodpovedne a pripravovať sa na tie horšie, ktoré nevyhnutne prídu. Dosluhujúca vláda sa počas celého svojho funkčného obdobia tohto pravidla nedržala. Posledné dni ukázali, že to nedokáže ani na konci svojho pôsobenia, naopak, svojím konaním a hrubým zneužitím verejných financií na predvolebnú kampaň prekročila všetky doteraz rešpektované hranice.“ povedal Jozef Špirko, prezident ASEP.

Skrátené legislatívne konanie je výnimočným inštitútom a je možné ho využiť len v prípade mimoriadnych okolností. Podľa zákona o rokovacom poriadku tak možno postupovať iba v prípadoch ohrozenia základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, prípadne ak štátu hrozia značné hospodárske škody. Zamestnávatelia preto vyzývajú prezidentku, aby schválenú novelu zákona o sociálnom poistení nepodpísala a vrátila ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie.

ASEP združuje priemyselné podniky pôsobiace v sektore strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Jej ambíciou je dôsledne obhajovať záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej politiky na Slovensku, aktívnym pripomienkovaním legislatívnych zmien týkajúcich sa podnikateľského prostredia a zastupovaním členov v rámci sociálneho dialógu. V súčasnosti združuje 35 významných spoločností, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 20 tisíc zamestnancov.

vytačiť túto stránku