Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Aktivity ASEP

19.10.2018

Podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2017-2019

Dňa 9. mája 2017 bola podpísaná KZVS medzi ASEP a Všeobecným slobodným odborovým zväzom na roky 2017-2019. Obsah tejto kolektívnej zmluvy bol schválený členmi ASEP a vzťahuje sa tak na súčasných členov ASEP, ako aj na novoprijatých členov. Na členov ASEP sa nevzťahuje žiadna iná KZVS, ktorá bola Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámená za reprezentatívnu. » viac ...

8.9.2011

Reforma vzdelávacieho systému

Hlavné výzvy a základné princípy riešení pre zefektívnenie vzdelávacieho systému a pre zlepšenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce Jedna z kľúčových úloh vzdelávacieho systému je príprava na trh práce. V Slovenskom školstve však existuje viacero systémových chýb. Dôsledkom sú problémy s efektivitou, kvalitou a nesprávne nastavené motivácie pri rozhodovaní o zriaďovaní škôl, či získavaní študentov. Sú tiež zdrojom nesprávnych rozhodnutí o výbere školy, ktorá má študentov pripr » viac ...