Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2017-2019

Dňa 9. mája 2017 bola podpísaná KZVS medzi ASEP a Všeobecným slobodným odborovým zväzom na roky 2017-2019. Obsah tejto kolektívnej zmluvy bol schválený členmi ASEP a vzťahuje sa tak na súčasných členov ASEP, ako aj na novoprijatých členov. Na členov ASEP sa nevzťahuje žiadna iná KZVS, ktorá bola Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámená za reprezentatívnu.

ASEP má dlhodobý záujem o rozširovanie členskej základne a zvyšovanie svojej reprezentatívnosti, čo umožni efektívnejšie hájenie záujmov svojich členov pri zlepšovaní podnikateľského prostredia a v oblasti kolektívneho vyjednávania. V prípade záujmu o spoluprácu Vám bližšie informácie poskytne tajomník ASEP - Ing. Peter Fečík (tel. č. 0908 971 025, mail: asep@asep-sr.sk).

vytačiť túto stránku