Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Vláda zmenami v Zákonníku práce hazarduje s nezamestnanosťou na Slovensku

Slovensko je aj zásluhou súčasnej pracovno-právnej legislatívy jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v EÚ. Zvyšovanie daní a odvodov a predovšetkým zmeny v Zákonníku práce, ktoré vláda pripravuje môžu však tento pozitívny trend zmeniť. O rastúcej opatrnosti investorov svedčí aj fakt, že v poslednom období Slovensko prišlo o niekoľko investícií, ktoré nakoniec skončia v susedných krajinách.

„Je od vlády nezodpovedné meniť Zákonník práce len preto, že to strana Smer sľúbila pred voľbami odborovým funkcionárom. Vláda by nemala vychádzať v ústrety len odborárom, ale mala by prevziať zodpovednosť aj za osud skoro 400 tis. nezamestnaných, ktorí si po zmenách v Zákonníku práce budú hľadať prácu len veľmi ťažko.“ povedal Jozef Špirko, prezident ASEP.

Snaha vlády o zmeny v Zákonníku práce, ktoré znamenajú znižovanie flexibility pracovného trhu a vytvárajú bariéry pre tvorbu pracovných miest sú o to nepochopiteľnejšie, že väčšina krajín v Európe upravuje svoju pracovno-právnu legislatívu práve opačným smerom a väčšou flexibilitou zvyšujú konkurencieschopnosť svojich ekonomík.

ASEP dôrazne upozorňuje, že vláda môže opatreniami, ktoré výrazne zhoršuj podnikateľské prostredie zmeniť Slovensko na investične neatraktívnu krajinu, ktorej sa budú investori vyhýbať a vysoká nezamestnanosť zostane pre krajinu dlhodobým problémom.

vytačiť túto stránku