Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví by mal urýchlene konať

Podniky združené v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) žiadajú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aby zistenia o výrobe elektriny z fotovoltiky bezodkladne preniesol do zníženia ceny elektriny pre odberateľov.

ÚRSO zverejnil informáciu, že výroba elektriny z fotovoltických elektrární nedosiahla plánovanú výšku a je nižšia približne o 25 %. Táto skutočnosť sa prejaví v znížení tarify za prevádzkovanie systému asi o 12 %. V koncovej cene elektriny by to znamenalo pokles približne o 1,5 %. Podľa ÚRSO by však okamžité zníženie ceny elektriny neprinieslo badateľný efekt v platbách za elektrinu a považuje za výhodnejšie uplatniť znížený vplyv tarify za prevádzkovanie systému pri tvorbe ceny elektriny až od 1. januára 2012.

„Slovensko má jednu z najvyšších cien elektrickej energie v Európe, čo významne zhoršuje konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Ak existuje priestor na je zníženie, ÚRSO by mal okamžite konať,“ vyhlásil Norbert Brath, viceprezident ASEP.

Cena elektriny pre podniky je u nás dlhodobo vysoko nad priemerom krajín EÚ, čo je spôsobené aj vysokými regulovanými poplatkami a tarifami, ktorých výšku schvaľuje ÚRSO. Popri poplatkoch za distribúciu a prenos elektriny, straty pri distribúcii a systémové služby obsahujú aj tarifu za prevádzku systému, ktorá okrem iného zohľadňuje aj alikvotnú časť nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Vláda by mala celkovo prehodnotiť dnešný systém regulácie cien v energetike a zabezpečiť takú cenu elektrickej energie, ktorá nebude znevýhodňovať slovenské podniky voči zahraničnej konkurencii a umožní im preklenúť toto neisté obdobie hospodárskej krízy.

„Sme v období, kedy hrozí spomalenie rastu slovenskej ekonomiky. Odkladanie rozhodnutia ÚRSO o znížení ceny elektrickej energie preto pokladáme za maximálne nezodpovedné. ÚRSO, ktorý spravil chybu pri stanovovaní ceny elektrickej energie v minulosti, by ju mal okamžite napraviť a nečakať až do 1. 1. 2012,“ dodal Jozef Špirko, prezident ASEP

........

Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu združuje spoločnosti pôsobiace v sektore strojárskeho a elektrotechnického priemyslu s ambíciou dôsledne obhajovať záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej politiky na Slovensku, aktívnym pripomienkovaním legislatívnych zmien týkajúcich sa podnikateľského prostredia a aktívnym zastupovaním členov v rámci sociálneho dialógu.

vytačiť túto stránku