Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Vyhlásenie zamestnávateľov k návrhu na zavedenie rekreačných poukážok

(Bratislava, 18.10.2018) Zamestnávatelia združení vo vyššie uvedených zamestnávateľských organizáciách a obchodných komorách požadujú vypustiť z novely zákona o podpore cestovného ruchu povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevok na rekreáciu a ponechať ho na dobrovoľnej báze.

Zamestnávatelia zároveň vyzývajú politické strany, aby upustili od zneužívania pracovnej či sociálnej legislatívy na politické ciele. Nesystémové návrhy dlhodobo znižujú konkurencieschopnosť slovenských podnikov a nepredvídateľnosť legislatívy v podnikateľskom prostredí zásadne znižuje atraktívnosť Slovenska pre investorov, čo môže mať už v krátkej budúcnosti významný negatívny vplyv na jeho hospodársky rast a budúcu prosperitu jeho občanov.

Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR dňa 8. 10. 2018 nielen zamestnávatelia ale aj odborári odmietli tento poslanecký návrh ako nesystémový a v predkladanej verzii aj nespravodlivý, zavádzaním neopodstatnenej diskriminácie zamestnancov menších firiem.

Navrhovaný spôsob financovania príspevku na rekreáciu je zároveň administratívne náročný a ľahko zneužiteľný. Nie každý zamestnanec má záujem o rekreáciu, no všetci budú mať záujem získať finančný príspevok. Riziko vytvorenia ponuky fiktívnych dokladov na preukázanie výdavkov a ich špekulatívneho získavania zo strany niektorých zamestnancov je mimoriadne vysoké.

Uvedený návrh zároveň necitlivo zasahuje do existujúcich sociálnych programov firiem, z ktorých mnohé dobrovoľne poskytujú zamestnancom benefity nad rámec zákona a výrazne zužuje priestor pre podnikové kolektívne vyjednávanie a popiera jeho význam. Firmy majú rôzne motivačné systémy a tak zákonom nanútené príspevky na rekreáciu významne znižujú rozsah poskytovania iných možných benefitov.

Zamestnávateľské združenia a obchodné komory zároveň odmietajú financovať nesystémové a populistické návrhy, ktoré slúžia primárne na zvyšovanie preferencií niektorej z koaličných politických strán. Za takýto návrh firmy považujú aj povinný príspevok na rekreáciu z dielne Slovenskej národnej strany.

Takzvané sociálne balíčky, ktoré v uplynulom období presadila vládna koalícia, sú prejavom neschopnosti či neochoty presadzovať systémové riešenia nahromadených problémov našej spoločnosti. Zamestnávatelia združení vo významných zamestnávateľských organizáciách negatívne vnímajú dlhodobé zneužívanie pracovnej či sociálnej legislatívy na politické ciele. Popri raste minimálnej mzdy presadzovanom bez odbornej diskusie, či víkendových a nočných príplatkoch je ďalším práve návrh zavádzajúci povinný príspevok na rekreáciu zamestnanca. Vo všetkých týchto prípadoch absentovala odborná diskusia a bol obídený štandardný legislatívny proces za účasti verejnosti aj sociálnych partnerov.

vytačiť túto stránku stiahnuť Vyhlásenie zamestnávateľov k rekreačným poukážkam