Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

ASEP víta zámer vlády znížiť odvody ľuďom s nízkymi príjmami

Vláda SR podľa premiéra Roberta Fica pripravuje zníženie odvodov pre ľudí s nízkymi príjmami. Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) pokladajú tento zámer za významný krok pre tvorbu pracovných miest a zníženie vysokej nezamestnanosti na Slovensku.

Akékoľvek zníženie nákladov súvisiacich so zamestnávaním ma potenciál prispieť k tvorbe nových pracovných miest. Zamestnávatelia združení v ASEP preto hodnotia pozitívne avizovaný zámer vlády znížiť odvody ľuďom s nízkymi príjmami, keďže odvodové zaťaženie na Slovensku patrí k najvyšším v Európe. Upozorňujú však, že zníženie odvodov nesmie byť iba symbolické, ale musí sa stať dostatočným motivačným stimulom, ktorý bude motivovať nezamestnaných sa zamestnať a zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta aj pre nízko kvalifikovaných zamestnancov.

„Oceňujeme, že slovenská vláda vzala na vedomie výzvy zamestnávateľov, odborníkov a Európskej komisie, aby podporila rast zamestnanosti znížením odvodov. Ak bude zníženie odvodov dostatočne razantné, môže sa toto opatrenie stať jedným z najvýznamnejších stimulov pre zníženie nezamestnanosti na Slovensku,“ povedal Jozef Špirko, prezident ASEP.

ASEP však zároveň upozorňuje na nevyhnutnosť výraznejších úspor vo verejných financiách a potrebu znížiť plytvanie verejnými zdrojmi. Len toto je cesta pre zabezpečenie konsolidácie verejných financií a vytvorenie dostatočných zdrojov pre opatrenia na razantné zníženie nezamestnanosti.

vytačiť túto stránku