Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Zamestnávatelia upozorňujú, že vnášanie neistoty do podnikateľského prostredia vyjadreniami o vypnutí hospodárstva Slovenska spôsobuje obrovské hospodárske škody

Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) s veľkým znepokojením prijali informáciu, že vláda uvažuje o úplnom vypnutí hospodárskeho života krajiny na niekoľko týždňov.

V stredu sa v médiách objavila informácia, že predseda vlády Igor Matovič uvažuje pre koronakrízu o blackoute Slovenska. Prijatím takéhoto závažného opatrenia by bola zastavená väčšina ekonomických aktivít a tak výrazne ochromené slovenské hospodárstvo.

Manažmenty výrobných podnikov si uvedomujú závažnosť situácie a aktívne prijímajú rázne opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu. Zároveň však nesú zodpovednosť aj za to, aby zabezpečili perspektívu fungovania svojich podnikov a tým aj zachovanie zamestnanosti do budúcna. V tejto situácii je preto veľmi nezodpovedné, keď sa o možnosti vypnutia hospodárstva dozvedajú z médií bez toho, aby bola k tejto vážnej téme vedená odborná diskusia aj za ich účasti. Už samotné vysvetľovanie týchto informácií zahraničným dodávateľom a odberateľom vnáša do obchodných vzťahov neistotu a zhoršuje pozíciu slovenských podnikov.

„Vnášanie neistoty do podnikateľského prostredia vyjadreniami o opatreniach, ktoré nie sú dostatočne odborne vydiskutované, je v tejto náročnej dobe veľmi nešťastné a spôsobuje obrovské hospodárske škody. Slovensko teraz nevyhnutne potrebuje, aby nebola spochybňovaná dôvera v štát a v to, že jeho inštitúcie a predovšetkým vláda, konajú zodpovedne a prijímajú najlepšie možné riešenia. Odbornosť, zodpovednosť a zdravý úsudok je to najdôležitejšie, čo Slovensko dnes potrebuje.“ povedal Jozef Špirko, prezident ASEP.

Členovia ASEP sú pripravení prispieť svojimi skúsenosťami a odbornými názormi do diskusie o akýchkoľvek scenároch vývoja súčasnej krízy a o rôznych alternatívach opatrení, ktoré by viedli k čo najrýchlejšiemu riešeniu jej dôsledkov. Je nevyhnutné, aby vláda prijímala primerané a efektívne opatrenia, ktoré zásadne znížia riziko šírenia koronavírusu, ale zároveň úplne nerozvrátia slovenské hospodárstvo.

ASEP združuje priemyselné podniky pôsobiace v sektore strojárskeho a elektrotechnického priemyslu s ambíciou dôsledne obhajovať záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej politiky na Slovensku, aktívnym pripomienkovaním legislatívnych zmien týkajúcich sa podnikateľského prostredia a zastupovaním členov v rámci sociálneho dialógu. V súčasnosti združuje 35 významných spoločností, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 20 tisíc zamestnancov. ASEP je členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

vytačiť túto stránku