Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Zamestnávatelia požadujú, aby boli znížené sankčné úroky z omeškania platieb sociálnych a zdravotných odvodov.

Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) už v máji tohto roka požadovali, aby štát zásadne znížil neopodstatnene vysoké sankčné úrokové sadzby, ktoré sú uplatňované pri omeškaní platieb sociálnych a zdravotných odvodov. Napriek opakovaným požiadavkám zamestnávateľov tejto téme vláda doteraz nevenovala pozornosť a problém neriešila.

„Extrémne vysoké sankčné úroky na úrovni viac ako 15 % sú v súčasnej kríze pre mnohé podniky likvidačné. Mnohé firmy v pandémiou najviac postihnutých oblastiach hospodárstva nemajú zdroje ani na výplaty svojich zamestnancov, nieto ešte na platenie odvodov. Sankčné platby, ktoré bude Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne v blízkej budúcnosti vymáhať od zamestnávateľov, budú ďalšou ranou a možno aj poslednou predovšetkým pre malé a stredné podniky, ktorých existencia je v súčasnosti najviac ohrozená.“ povedal Jozef Špirko, prezident ASEP.

Zníženie týchto sankcií môže významne pomôcť a vhodne doplniť ostatné protikrízové opatrenia. Toto opatrenie pritom nevyžaduje žiadne ďalšie zdroje zo štátneho rozpočtu. Zníženie sankčných úrokov pomôže predovšetkým tým podnikom, ktoré budú bojovať o svoju existenciu a v prípade ich krachu by štát nedostal nielen sankčné úroky, ale ani ďalšie dane a odvody, ktoré by mohli zaplatiť v budúcnosti.

Aktuálne je ťažké odhadnúť, ako rýchlo sa slovenské hospodárstvo zotaví, neistota môže pretrvávať ešte dlhé mesiace alebo roky. Zamestnávatelia preto opätovne žiadajú, aby sa aj touto témou ministerstvo financií a vláda urýchlene zaoberali a v skrátenom legislatívnom konaní predložili potrebné návrhy do parlamentu.

vytačiť túto stránku