Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Zamestnávatelia vyzývajú vládu prijať opatrenia k riešeniu energetickej krízy do konca októbra

Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) vyzývajú vládnych predstaviteľov, aby pri rokovaniach v Bruseli o európskych riešeniach problému s vysokými cenami energií využili všetky dostupné možnosti. Ak sa však nepodarí nájsť spoločné riešenie, ktoré reálne pomôže slovenských podnikom, je nevyhnutné urýchlene prijať opatrenia na domácej úrovni. V opačnom prípade dôjde k nezvratným hospodárskym škodám, existenčným problémom v podnikoch a nárastu nezamestnanosti.

Informácie o doterajšom priebehu rokovaní na európskej úrovni nedávajú veľa nádeje, že budú prijaté efektívne opatrenia, ktoré reálne pomôžu slovenských podnikom. Neistota ohľadne ďalšieho vývoja spôsobuje už teraz slovenskému hospodárstvu významné škody. Veľká časť podnikov totiž nemá uzatvorené kontrakty na elektrinu na tento, a už vôbec nie na budúci rok.

Neriešenie tejto situácia a s tým súvisiaca neistota pri uzatváraní dodávateľských kontraktov už teraz spôsobuje presúvanie zákaziek na trhy, kde sú ceny energií výrazne nižšie, ako je Ázia či Spojené štáty americké. Podniky sú nútené obmedzovať produkciu, zastavovať výrobu, prehodnocovať investície a hromadné prepúšťať, čo negatívne dopadá aj na slovenské domácnosti. Navyše, presun výroby do Ázie, kde sú environmentálne štandardy v porovnaní s Európou na nižšej úrovni,  nie je určite v súlade s európskymi cieľmi v oblasti klimatických zmien.

„Ak chceme zachovať konkurencieschopnosť slovenských podnikov a neohroziť pracovné miesta zamestnancov, je nevyhnutné, aby vláda predložila najneskôr do konca októbra, ak nie európske, tak slovenské opatrenia na riešenie energetickej krízy. V opačnom prípade hazarduje s budúcnosťou slovenského hospodárstva,“ povedal Jozef Špirko, prezident ASEP.

Už teraz vznikajú absurdné situácie, kedy sú zamestnávatelia vzhľadom k vysokej spotovej cene elektriny a plynu nútení prijímať bizarné riešenia. Napríklad organizujú prácu hlavne v noci a cez víkend, plánujú odstávky počas decembra, alebo sú nútení vyrábať eklektickú energiu pomocou dieselových generátorov.

Zamestnávatelia združení v ASEP žiadajú, aby vláda uvedenú tému určila pre najbližšie týždne za absolútnu prioritu. Zároveň, ponúkajú aj svoje odborné kapacity a špecialistov, ktorí môžu odborne posúdiť pripravované riešenia na európskej, prípadne slovenskej úrovni.

vytačiť túto stránku