Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Zamestnávatelia nie sú spokojní s odkladom platenia odvodov a požadujú, aby boli podniky postihnuté krízou od platenia odvodov úplne oslobodené

Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) považujú prijatie zákona, ktorý umožňuje SZŠO a zamestnávateľom iba odložiť platenie odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne za absolútne nedostatočné a nič neriešiace opatrenie. Ide len o odsunutie problému o niekoľko mesiacov.

V Národnej rade bola včera schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá pre SZČO a zamestnávateľov postihnutých krízou odkladá povinnosť platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne o niekoľko mesiacov. Toto opatrenie sa bude týkať iba zamestnávateľov a povinne poistených SZČO, ktorí vykazujú pokles príjmov o viac ako 40 %.

Slovensko má štvrté najvyššie daňové a odvodové zaťaženie práce spomedzi krajín Európskej únie a patrí medzi najvyššie na svete. Pre slovenských zamestnávateľov predstavuje neprimerane vysokú záťaž aj v dobrých časoch, v tomto krízovo období však môže byť pre mnohých likvidačné.

„Odklad platenia odvodov pokladáme za absolútne nedostatočné opatrenie, ktoré nič nerieši a len odsúva problém o niekoľko mesiacov. Očakávame, že vláda  postihnuté podniky a živnostníkov počas obdobia krízy od platenia odvodov úplne oslobodí. Je veľmi dôležité , aby vláda v dnešnej dobe neodčerpávala podnikateľom finančné zdroje, ktoré tak nevyhnutne potrebujú na udržanie životaschopnosti firiem a platy svojich zamestnancov.“ povedal Jozef Špirko, prezident ASEP.

Slovensko si už nemôže dovoliť strácať čas a vláda musí začať prijímať rázne opatrenia, ktoré umožnia zamestnávateľom prežiť toto krízové obdobie a v čo najvyššej miere zachovať zamestnanosť. V opačnom prípade budú následky koronakrízy na hospodárstvo Slovenska dlhodobé a devastačné.

ASEP združuje priemyselné podniky pôsobiace v sektore strojárskeho a elektrotechnického priemyslu s ambíciou dôsledne obhajovať záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej politiky na Slovensku, aktívnym pripomienkovaním legislatívnych zmien týkajúcich sa podnikateľského prostredia a zastupovaním členov v rámci sociálneho dialógu. V súčasnosti združuje 35 významných spoločností, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 20 tisíc zamestnancov. ASEP je členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

vytačiť túto stránku