Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Alarmujúca situácia na trhu práce ohrozuje hospodársky rast Slovenska

Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) so znepokojením sledujú vývoj situácie na trhu práce. Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl ohrozuje krehký hospodársky rast a je nevyhnutné, aby vláda ihneď prijala adekvátne opatrenia.

Aktuálna situácia na trhu práce sa začína podobať na stav spred roka 2009, keď hospodársky rast a pokles nezamestnanosti pod 10 % spôsobil, že zamestnávatelia vo všetkých sektoroch hospodárstva začali pociťovať akútny nedostatok kvalifikovaných pracovných síl. Napriek skutočnosti, že miera nezamestnanosti na Slovensku je vyššia ako v okolitých štátoch, a tiež vyššia ako je priemer EÚ, na trhu práce je nedostatok najmä špecialistov v IT sektore, strojárskom a elektrotechnickom priemysle. Situácia sa v priebehu ďalšieho obdobia pravdepodobne ešte zhorší.

„Na trhu práce pre mnohé sektory hospodárstva chýbajú kvalifikovaní ľudia. Vláda musí veľmi rýchlo prijať systémové opatrenia, ktoré budú tak z krátkodobého, ako aj z dlhodobého hľadiska riešiť problém nedostatku kvalifikovaných pracovných síl. V opačnom prípade bude ohrozený ekonomický rast Slovenska a príchod ďalších zahraničných investorov,“ povedal Jozef Špirko, prezident ASEP.

Základným predpokladom pre zabezpečenie dostatočného počtu kvalifikovaných zamestnancov pre trh práce je zásadná reforma systému vzdelávania a zmena systému financovania školstva.

Jedným z krátkodobých opatrení, ktoré môžu prispieť k riešeniu situácie je zjednodušenie procesu zamestnávania občanov tretích krajín. Vzhľadom ku geografickej a kultúrnej blízkosti je na Slovensku značne veľký potenciál zamestnávať pracovníkov z Ukrajiny. Výška priemernej mzdy a celková politická, ekonomická a sociálna situácia na Ukrajine je predpokladom toho, že o pracovné pozície, ktoré nie je možné obsadiť záujemcami zo Slovenska, by mali záujem kvalifikovaní špecialisti z Ukrajiny.

ASEP odporúča prijať najmä opatrenia smerujúce k skráteniu lehôt jednotlivých konaní, ktoré sú plne v národnej kompetencii. Tiež je potrebné znížiť administratívnu náročnosť celého procesu zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov, ktoré je napriek regulácii zo strany EÚ tiež významne v národnej kompetencii.

ASEP združuje priemyselné podniky pôsobiace v sektore strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Jej ambíciou je dôsledne obhajovať záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej politiky na Slovensku, aktívnym pripomienkovaním legislatívnych zmien týkajúcich sa podnikateľského prostredia a zastupovaním členov v rámci sociálneho dialógu. V súčasnosti združuje 36 významných spoločností, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 20 tisíc zamestnancov.

vytačiť túto stránku