Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Súčasné školstvo generuje absolventov bez perspektívy

Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) žiadajú, aby jednou z hlavných priorít programového vyhlásenia vlády bola zásadná zmena vzdelávacieho systému na Slovensku, ktorá bude v súlade s potrebami trhu práce.

Na Slovensku, napriek alarmujúco vysokej nezamestnanosti, mnohým podnikom chýbajú kvalifikovaní pracovníci. Jednou z hlavných príčin tohto stavu je nastavenie vzdelávacieho systému. Štát financuje aj vzdelávanie v odboroch, ktorých absolventov trh práce nepotrebuje. Veľký počet absolventov predovšetkým humanitných odborov nie je schopný trh práce na Slovensku absorbovať. Preto vedú kroky absolventov odborov ako je napríklad sociálna práca alebo politológia rovno na úrad práce.

„Je jednoznačne potrebné, aby štát posilnil financovanie prírodno-technických vysokých škôl a vzdelávacích odborov, ktorých absolventi trhu práce chýbajú. Mnoho vysokých škôl, ktoré vznikli v posledných rokoch a generujú armádu nezamestnaných absolventov, by nemalo byť financovaných zo štátneho rozpočtu. Ak niekto predsa chce študovať tieto odbory, mal by si takéto štúdium financovať sám,“ vyhlásil Jozef Špirko, prezident ASEP.

O chybnom nastavení súčasného vzdelávacieho systému nehovorí len množstvo nezamestnateľných absolventov, ale aj vývoj platovej úrovne v jednotlivých sektoroch.

„V porovnaní s absolventom humanitného odboru, rastie plat absolventa technického odboru oveľa rýchlejšie. Platová úroveň strojného inžiniera po pár rokoch praxe môže vo veľkých firmách presiahnuť 2000 € mesačne“ povedal Norbert Brath, viceprezident ASEP.

ASEP pokladá za najperspektívnejšie tie odbory, ktoré sa sústreďujú na vzdelávanie špecialistov v oblasti IT, strojárstva a elektrotechnického priemyslu. Zamestnávatelia očakávajú, že potreby praxe budú zohľadnené aj v pripravovanom programovom vyhlásení vlády a v následných systémových opatreniach pripravených Ministerstvom školstva.

vytačiť túto stránku