Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Zamestnávatelia navrhujú dočasne znížiť sankčné úroky z omeškania platieb daní a odvodov

Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) navrhujú, aby štát na obdobie hospodárskej krízy zásadne znížil sankčné úrokové sadzby, ktoré sú uplatňované pri omeškaní platieb daní a odvodov a ktoré v súčasnosti podľa platnej legislatívy presahujú výšku 15 %.

Takéto sankčné úroky môžu byť v súčasnom krízovom období pre mnohé podniky likvidačné. Zamestnávatelia navrhujú, aby sa sankčná úroková sadzba na obdobie hospodárskej krízy dočasne znížila na úroveň 3 %. Toto opatrenie môže vhodne doplniť ostatné protikrízové opatrenia a významne pomôcť slovenským podnikom. Nevyžaduje pritom žiadne zdroje zo štátneho rozpočtu.

„V tomto krízovom období sa mnohé podniky nie svojím zavinením dostanú do situácie, keď dočasne nebudú mať zdroje na včasné plnenie svojich daňových a odvodových povinností. Je preto nevyhnutné im vytvoriť priestor, aby boli schopné tak urobiť v budúcnosti a to tým, že tieto platby nebudú zaťažené  extrémne vysokými sankčnými úrokmi z omeškania. Je dôležité, aby štát v súčasnej situácii neodčerpával podnikom finančné zdroje, ktoré tak nutne potrebujú na udržanie svojej prevádzkyschopnosti.“povedal Jozef Špirko, prezident ASEP.

V situácii, keď vláda plánuje do hospodárstva naliať obrovské finančné zdroje je zníženie sankčných úrokov významným a systematickým opatrením. Pomôže predovšetkým tým podnikom, ktoré budú bojovať o svoju existenciu a v prípade ich krachu by štát nedostal nielen sankčné úroky, ale ani ďalšie dane a odvody, ktoré by tieto podniky mohli zaplatiť v budúcnosti.

Slovensko si už nemôže dovoliť strácať čas a vláda musí začať prijímať a realizovať rázne opatrenia, ktoré umožnia zamestnávateľom prežiť ťažké obdobie hospodárskej krízy a udržať čo najväčší počet pracovných miest.

ASEP združuje priemyselné podniky pôsobiace v sektore strojárskeho a elektrotechnického priemyslu s ambíciou dôsledne obhajovať záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej politiky na Slovensku, aktívnym pripomienkovaním legislatívnych zmien týkajúcich sa podnikateľského prostredia a zastupovaním členov v rámci sociálneho dialógu. V súčasnosti združuje 35 významných spoločností, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 20 tisíc zamestnancov. ASEP je členom Republikovej únie zamestnávateľov.

vytačiť túto stránku