Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Zamestnávatelia navrhujú, aby vláda zrušila koncesionárske poplatky

Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu navrhujú, aby štát v tomto náročnom a neistom období hospodárskej krízy zrušil koncesionárske poplatky, ktoré musia platiť všetci občania a zamestnávatelia s aspoň troma zamestnancami aj v prípade, že služby poskytované RTVS vôbec nevyužívajú.

Povinnosť platiť koncesionárske poplatky RTVS majú podľa zákona všetci občania za svoje domácnosti a  zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú aspoň troch zamestnancov. Sadzba je pre fyzické osoby 4,64 eura mesačne a v prípade zamestnávateľov sa sadzba pohybuje až do výšky 464 eur mesačne. Príjmy RTVS z koncesionárskych poplatkov dosahujú viac ako 80 mil. eur ročne a je štátom každoročne dofinancovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške zhruba 26 mil. eur.

„Financovanie RTVS cez koncesionárske poplatky je veľmi neefektívne a zbytočne finančne a administratívne zaťažuje občanov aj zamestnávateľov. Ak vláda má záujem o služby, ktoré poskytuje RTVS, oveľa efektívnejšie by bolo priame financovanie zo štátneho rozpočtu, ktoré už aj teraz prebieha. Obzvlášť v tomto krízovom období, keď sa mnohé podniky nie svojím zavinením dostali so zlej situácie a dočasne nebudú mať zdroje na včasné plnenie všetkých svojich daňových, odvodových a poplatkových povinností, by im vláda mohla zrušením koncesionárskych poplatkov situáciu uľahčiť.“ povedal Jozef Špirko, prezident ASEP.

Požiadavku na verejnoprávnu funkciu RTVS je možné zabezpečiť prijatím ústavného zákona, ktorý zabezpečí stabilné financovanie RTVS nezávislé od vôle politikov, ktorí sú práve pri moci.

„Vláda by v súčasnej situácii nemala zamestnávateľom odčerpávať finančné zdroje, ktoré tak nutne potrebujú na udržanie svojej prevádzkyschopnosti. V situácii, keď sa idú do hospodárstva naliať obrovské finančné zdroje je zrušenie koncesionárskych poplatkov systematickým opatrením, ktoré nielen pomôže občanom a zamestnávateľom, ale tiež zefektívni financovanie služieb RTVS do budúcna.“ doplnil Jozef Špirko, prezident ASEP.

vytačiť túto stránku