Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

ASEP odmieta podpisovať vyššie kolektívne zmluvy

Dňa 29. septembra 2011 sa v Bratislave konal workshop na tému "Podnikové vyjednávanie a vzťahy so zástupcami zamestnancov" organizovaný Asociáciou strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) a Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (ZRRLZ)

Na podujatí vystúpili so svojimi príspevkami prezident ASEP Jozef Špirko, prezidentka ZRRLZ Anna Hudákova, Pavla Mončeková zo spoločnosti Embraco Slovakia a Roman Nosko z Continental Automotive Systems Slovakia.

Cieľom workshopu bolo vytvorenie priestoru na zdieľanie informácií a skúseností z oblasti kolektívneho vyjednávania na podnikovej úrovni a vzťahov so zamestnancami, ktorá je pre väčšinu našich podnikov mimoriadne dôležitá. Vzájomná výmena praktických skúseností prispeje k zvýšeniu úrovne efektívnosti riadenia, rozvoja ľudských zdrojov a konkurencieschopnosti našich podnikov.

V rámci otvorenej diskusie bola zdôraznená potreba otvorenej komunikácie manažmentu so zamestnancami, ktorá napomáha predchádzať vzniku problémov v sociálnom dialógu v podnikoch. V diskusii bolo poukázané na negatívny vplyv zasahovania odborárskej centrály do procesu vyjednávania v podnikoch.

„Podnikoví odborári zohrávajú kľúčovú úlohu pri kolektívnom vyjednávaní v podnikoch. Na rozdiel od nich, vstup odborových funkcionárov z centrály do kolektívneho vyjednávania často pôsobí deštruktívne a situáciu iba komplikuje. Funkcionári z Bratislavy nemôžu poznať špecifické potreby zamestnancov každého podniku na Slovensku a často sú motivovaní aj vlastnými záujmami,“ povedal Jozef Špirko, prezident ASEP.

Účastníci stretnutia sa zaoberali aj zmysluplnosťou kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (KZVS). Uzatváranie podnikových kolektívnych zmlúv a zároveň aj KZVS za príslušný sektor považujú za zbytočnú duplicitu. Zároveň hrozí aj riziko zneužitia KZVS ich núteným rozšírením aj na podniky, ktoré ich nepodpísali. Takúto snahu vyvíjali odbory počas bývalej vlády, keď rozšírenie KZVS hrozilo viac ako 2000 podnikom. ASEP preto už v minulosti prijala rozhodnutie, že nebude uzatvárať vyššiu kolektívnu zmluvu.

„Ak existuje kvalitné podnikové vyjednávanie, ktoré vyústi do podpisu podnikovej kolektívnej zmluvy, nie je dôvod na ďalšie niekoľko mesačné vyjednávanie o KZVS s odborovou centrálou. Pre podniky združené v ASEP je absolútnou prioritou kolektívne vyjednávanie a dohoda na podnikovej úrovni. Len tak sa dajú zohľadniť špecifické požiadavky zamestnancov v rôznych podnikoch,“ vyhlásil Roman Nosko, viceprezident ASEP.

vytačiť túto stránku