Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2014-2016

Dňa 25. apríla 2014 bola podpísaná KZVS medzi ASEP a Všeobecným slobodným odborovým zväzom. Obsah tejto kolektívnej zmluvy bol jednomyseľne schválený všetkými členmi ASEP a vzťahuje sa tak na súčasných členov ASEP, ako aj na novoprijatých členov, ktorí vstúpia do ASEP pred termínom účinnosti rozšírenia KZVS OZ KOVO. Na členov ASEP preto bez ich súhlasu nemôže byť rozšírená platnosť KZVS OZ KOVO a ani inej KZVS.

ASEP má dlhodobý záujem o rozširovanie členskej základne a zvyšovanie svojej reprezentatívnosti, čo umožni efektívnejšie hájenie záujmov svojich členov pri zlepšovaní podnikateľského prostredia a v oblasti kolektívneho vyjednávania. V prípade záujmu o spoluprácu Vám bližšie informácie poskytne tajomník ASEP - Ing. Peter Fečík (tel. č. 0908 971 025, mail: asep@asep-sr.sk).

vytačiť túto stránku