Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Vstup do ASEP

ASEP si váži záujem každého nového člena o vstup do Asociácie, rozširovanie členskej základne a rast reprezentatívnosti ASEP umožní efektívnejšie presadzovanie záujmov jej členov pri zlepšovaní podnikateľského prostredia.

Členom Asociácie sa môže stať na základe písomnej prihlášky do Asociácie len podnikateľ. O prijatí za člena rozhoduje prezídium. Na vznik členstva v Asociácii sa vyžaduje písomný súhlas so stanovami Asociácie a údaj o počte zamestnancov člena ku koncu kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom mu vznikne členstvo. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.

Prihláška na stiahnutie