Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Partneri

Logo Partner   viac informacii
http://www.asep-sr.sk/data/partner-logos/RUZ_logo_final.jpg Republiková únia zamestnávateľov Najreprezentatívnejšia zamestnávateľská organizácia na Slovensku, so základným cieľom chrániť spoločné zamestnávateľské záujmy svojich členov, ich podnikateľské práva a slobody a ochraňovať ich pred opatreniami vedúcimi k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia. viac ...
http://www.asep-sr.sk/data/partner-logos/zrrlzlogo.png Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov Združenie právnických osôb, ktorého poslaním je prispievať k zvyšovaniu profesionálnej úrovne efektívneho riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a k celkovému zvyšovaniu kvality personálneho manažmentu na Slovensku. viac ...
http://www.asep-sr.sk/data/partner-logos/zpslogo.jpg Združenie podnikateľov Slovenska Prvé záujmové združenie súkromných podnikateľov v SR založené po roku 1989, vo svojej činnosti sa ťažiskovo sústreďuje na zásadné otázky vytvárania a garantovania zodpovedajúceho podnikateľského prostredia. viac ...